Tiêng Việt

MensLine Australia là dịch vụ toàn quốc hỗ trợ, cung cấp thông tin và giới thiệu qua điện thoại và trên mạng dành cho nam giới và những ai quan tâm đến họ, hoạt động bất cứ lúc nào trong ngày.

 

Nhân viên của MensLine Australia là những chuyên gia có kinh nghiệm trong những vấn đề liên quan đến nam giới như:

 • dùng bạo lực hay có trải nghiệm về bạo lực trong nhà hay trong mối quan hệ
 • bệnh tâm thần và khả năng giao tiếp của nam giới
 • có vấn đề với gia đình và những quan ngại trong mối quan hệ
 • kềm chế sự tức giận
 • lạm dụng chất gây nghiện
 • sống khỏe mạnh toàn diện và những vấn đề khác

Chúng tôi có mặt ở đây để giúp tất cả những người đàn ông cần sự hỗ trợ trong tất cả những mối liên hệ và hoàn cảnh.

 

Dịch vụ MensLine Australia cung cấp:

 • Một nơi an toàn và kín đáo để nói chuyện về những mối lo âu
 • Sự hỗ trợ không có tính cách phán xét
 • Huấn luyện và đưa ra những sách lược thực tế để đối phó với những mối lo âu cá nhân
 • Thông tin, đường nối thích hợp và giới thiệu đến những dịch vụ và chương trình hữu ích
 • Nhân được sự hỗ trợ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào – với phí tổn của một cú điện thoại địa phương.

Muốn nói chuyện với chúng tôi, xin gọi số 1300 78 99 78.

 

Dịch vụ Thông Dịch

Dịch vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn (Translating and Interpreting Service – TIS) được dành cho bất cứ ai không nói tiếng Anh. Khi gọi cho dịch vụ MensLine Australia, quý vị có thể yêu cầu xin một thông ngôn viên. Nhân viên sẽ dặn quý vị giữ đường dây, rồi sau đó nối quý vị với một thông ngôn viên để nói chuyện ba chiều. Một cách khác nữa là quý vị có thể gọi cho TIS số 131 450 rồi yêu cầu họ gọi cho dịch vụ MensLine Australia.