فارسی

MensLine Australia (خط تلفنی مردان استرالیا) که هر ساعتی از روز در دسترس است، یک خط تلفنی سراسری و سرویس پشتیبانی، اطلاعاتی و ارجاعی برای مردان است و کسانی که از آنها مراقبت می کنند.

کارکنان MensLine Australia  متخصصینی هستند که در زمینه مشکلات مردان تجربه دارند،  مثل:

 • ایجاد یا تجربه خشونت در خانه یا در روابط
 • سلامت روانی و اجتماعی مردان
 • مشکلات با خانواده و نگرانی های رابطه
 • مدیریت خشم
 • استفاده از مواد
 • کلیت تندرستی و چیزهای دیگر

 

ما اینجاییم تا به تمام مردانی که در روابط و موقعیت ها از هر نوعی به کمک نیاز دارند پشتیبانی دهیم.

 

MensLine Australia خدمات زیر را  فراهم می کند:

 • محل امن و خلوتی که در مورد نگرانی ها صحبت کنید.
 • پشتیبانی بدون پیش داوری
 • راهنمایی و راهکارهای عملی برای مدیریت نگرانی های شخصی
 • اطلاعات مربوط، لینک ها و ارجاعات به خدمات و برنامه ها
 • دسترسی به پشتیبانی در هرکجا و هر زمان – با هزینه یک تماس داخلی

 

برای صحبت با ما به 1300789978 زنگ بزنید.

 

خدمات مترجمی

سرویس ترجمه گفتاری و نوشتاری (TIS) در دسترس همه کسانی است که انگلیسی صحبت نمی کنند. وقتی با MensLine Australia تماس می گیرید، شما می توانید مترجم درخواست کنید. شما روی خط نگه داشته خواهید شد و سپس با یک مترجم در یک کنفرانس تلفنی وصل می شوید. یا اینکه خودتان به TIS به شماره 131450 تلفن کنید و از آنها بخواهید تا شما را به MensLine Australia وصل کنند.