ภาษาไทย

MensLine Australia เป็นบริการทางโทรศัพท์และทางออนไลน์แห่งชาติที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และบริการส่งต่อสำหรับผู้ชาย และคนที่ห่วงใยพวกเขา โดยให้บริการตลอดทั้งวัน

 

เจ้าหน้าที่มืออาชีพของ MensLine Australia ทุกคนมีประสบการณ์ด้านปัญหาของผู้ชาย รวมทั้ง

 

 • การใช้ความรุนแรงหรือประสบกับความรุนแรงในบ้านหรือในความสัมพันธ์
 • สุขภาพจิตและสุขภาวะทางสังคมของผู้ชาย
 • ปัญหากับครอบครัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
 • การจัดการความโกรธ
 • การใช้สารเสพติด
 • คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและอื่นๆ

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ชายทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในสถานการณ์ทุกอย่าง

 

MensLine Australia ให้บริการ

 

 • สถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความวิตกกังวล
 • ความช่วยเหลือโดยไม่มีเกณฑ์ตัดสินถูกผิด
 • การฝึกสอนและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการจัดการความวิตกกังวลเรื่องส่วนตัว
 • ข้อมูลที่ตรงประเด็น ลิงค์ และการส่งต่อไปยังบริการและโปรแกรมต่างๆ
 • เข้าถึงความช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลา – เสียค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่น

 

โทรศัพท์พูดคุยกับเราได้ที่ 1300 78 99 78

 

บริการแปลและล่าม

 

บริการแปลและล่าม (TIS) ให้บริการแก่ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เมื่อคุณโทรไปที่ MensLine Australia คุณสามารถขอล่ามได้ เจ้าหน้าที่จะให้ถือสายรอแล้วต่อสายกับล่ามเพื่อพูดหลายสายพร้อมกัน หรือติดต่อ TIS ได้ที่หมายเลข 131 450 และขอให้ติดต่อ MensLine Australia